Ανακαλύψτε τη NIVEA

Αναζητώ πληροφορίες ή προϊόντα για

Σε ποιο σημείο του προϊόντος μπορώ να βρω τον κωδικό προιόντος ή παρτίδας;

Προκειμένου να λάβετε σύντομα απάντηση στο παράπονό σας, παρακαλείσθε να αναφέρετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχετικό προϊόν ή προϊόντα.  

Πώς φαίνεται ο κωδικό προιόντος και πού μπορώ να τον βρω; 
Ο κωδικός προιόντος είναι μια πενταψήφια ακολουθία μετά τον τίτλο Art., Art.-Nr. ή Art.-No. και θα τον βρείτε, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή του barcode. 

Πώς φαίνεται ο αριθμός παρτίδας και πού μπορώ να τον βρω; 
Ο αριθμός παρτίδας είναι μια οκταψήφια ακολουθία, με δύο επιπλέον γράμματα, εάν είναι απαραίτητο (Παράδειγμα: 63450108 CZ). Μπορείτε να τον βρείτε σε διάφορα σημεία: The batch number is a 8-digits sequence and if necessary with two additional letters (Example: 63450108 CZ). It can be found on various positions: