ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προσωπικά Δεδομένα

Παρακαλώ συμβουλευτείτε  την Πολιτική μας σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Περιεχόμενο

Στον ιστότοπο www.nivea.gr (ο «ιστότοπος») περιέχονται εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, λογότυπα, βίντεο, φιλμ, αρχεία ήχου και κειμένου (εφεξής αναφερομένων από κοινού ως το «περιεχόμενο») . Το περιεχόμενο του ιστοτόπου αποτελεί ιδιοκτησία της Beiersdorf Hellas AE, Αγίου Νεκταρίου 2, Γέρακας - 153 44, Αθήνα - Ελλάδα («Beiersdorf») και  προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και από την εθνική ς και διεθνή νομοθεσία για την προστασία συναφών ατομικών δικαιωμάτων.  Για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου, πλην της καθαρά ιδιωτικής χρήσης,  απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Beiersdorf. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αλλαγή, αλλοίωση, προσαρμογή, μετάφραση και κάθε άλλη επεξεργασία του περιεχομένου , αλλά και για τυχόν μεταβίβαση/κοινοποίηση αυτού.

Αν το περιεχόμενο παρέχεται ρητά για μεταφόρτωση (για παράδειγμα στο Κέντρο Μέσων Επικοινωνίας), θα ισχύουν οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης που αναφέρονται εκεί.

3. Αποποίηση ευθύνης

Σε περίπτωση που ο χρήστης μεταφορτώσει ή χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υλικό/περιεχόμενο από τον ιστότοπο μας , αυτό γίνεται με δική του ευθύνη. Η Beiersdorf δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία του χρήστη που προκλήθηκε από την παραπάνω μεταφόρτωση/χρήση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας δεδομένων ή ζημίας που αφορά σε λογισμικό ή εξοπλισμό . Τυχόν ευθύνη από δόλο  ή  βαριά αμέλεια δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω. Η Beiersdorf δεν φέρει και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν συγκεντρωθεί και ελεγχθεί με τη δέουσα προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, η Beiersdorf δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια των παραπάνω πληροφοριών. Αυτή η ιστοσελίδα εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής πληροφοριών και δεν αντικαθιστά με κανένα τρόπο ιατρικές ή εξειδικευμένες συμβουλές.

4. Αξιολογήσεις/Σχόλια

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας σχετικά με τα προϊόντα, την πλοήγηση ή άλλα θέματα. Σε περίπτωση που ένας χρήστης υποβάλλει μια αξιολόγηση/σχόλιο, αυτός ή αυτή παρέχει στην Beiersdorf το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την αξιολόγηση οπουδήποτε και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Η Beiersdorf μπορεί να δημοσιεύσει και να διανείμει την αξιολόγηση χωρίς περιορισμούς, π.χ. σε κάθε μορφή χρήσης και σε κάθε μέσο ενημέρωσης, τόσο online όσο και offline. Επιπλέον, η Beiersdorf έχει το δικαίωμα να συντέμνει την αξιολόγηση. Εάν ο χρήστης δώσει το όνομά του όταν υποβάλλει την αξιολόγηση, η Beiersdorf έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αναφέρει το όνομα του χρήστη κατά τη δημοσίευση της αξιολόγησης.

Όταν ένας χρήστης υποβάλει μια αξιολόγηση και/ή σχόλιο, εγγυάται επίσης ότι αυτός/αυτή δεν θα υποβάλλει εν γνώσει του/της αξιολόγηση/κριτική με ανακριβή στοιχεία, ή στοιχεία (α) που παραβιάζουν την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα τρίτων προσώπων, (β) που παραβιάζουν νομοθετικές διατάξεις, (γ) που είναι δυσφημιστικά, συκοφαντικά, προσβλητικά ή μεροληπτικά με διάθεση διακρίσεων  για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή (δ) αξιολόγηση/ κριτική για την οποία έχει λάβει πληρωμή ή άλλο αντάλλαγμα από τρίτους, (ε) που περιέχει πληροφορίες σχετικά με άλλες ιστοσελίδες, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου, ή (στ) που περιέχει ιούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, worms ή άλλα δυνητικά επιβλαβή προγράμματα  ή αρχεία. Η Beiersdorf διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κάθε αξιολόγηση/σχόλιο με παράνομο περιεχόμενο, ειδικότερα αξιολογήσεις/κριτικές/σχόλια  που προωθούν και υποστηρίζουν τις διακρίσεις κάθε είδους ή αξιολογήσεις που προωθούν τη βία, πορνογραφικές ή ρατσιστικές αξιολογήσεις ή αξιολογήσεις που περιέχουν αλυσιδωτή αλληλογραφία, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (spam) και  να μη δημοσιεύσει τέτοιου είδους περιεχόμενο στον ιστότοπο.

5. Νομικές συνέπειες

Η Beiersdorf διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει την πρόσβαση του χρήστη στην περιοχή σύνδεσης αν ο χρήστης παραβιάζει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή/και οποιεσδήποτε νομοθετικές διατάξεις. Σε τέτοια περίπτωση, δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση αυτής της περιοχής και κάθε περαιτέρω χρήση είναι παράνομη. Η Beiersdorf διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ποινική δίωξη  και να εγείρει αξιώσεις  (κατά το αστικό ή το ποινικό δίκαιο) κατά  προσώπων που προβαίνουν σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστοτόπου και κατά εκείνων που προβαίνουν σε οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων, ειδικότερα σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τυχόν  ακυρότητα  επιμέρους διατάξεων που περιέχονται στους παρόντες όρους \χρήσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων όρων.

Λόγω τεχνικών καινοτομιών και νομικών μεταρρυθμίσεων, οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αναθεωρούνται περιοδικά, με πιο πρόσφατη ενημέρωση αυτή του Απριλίου 2015. Εάν θέλετε να καταγγείλετε τυχόν παραβιάσεις δικαιωμάτων στον ιστότοπό μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:  Beiersdorf Hellas AE, Θεοτοκοπούλου 4, Μαρούσι - 151 25, Αθήνα - Ελλάδα , Τηλ. 800-111-0001 Emai: Contact.ath@Beiersdorf.com


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ