Πολιτική Cookies

Πολιτική για τα Cookies

2. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγράφεστε ή άλλως μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα προς επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. υπηρεσίες hosting, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς (για την προβολή της ιστοσελίδας και τη δημιουργία του περιεχομένου της).

Η διαγραφή των αρχείων καταχωρίσεων (log files) λαμβάνει χώρα μετά από 7 ημέρες

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ GDPR.

2.1 Cookies

Εκτός από τα προαναφερθέντα δεδομένα, τα cookies ή άλλες τεχνολογίες όπως τα pixels (αναφερόμενες κατωτέρω σαν ‘cookies’) αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας για να αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες ή φακέλους εικόνων, όπως τα pixels. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας από την ίδια συσκευή, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα μεταδοθούν στη συνέχεια είτε στην ιστοσελίδα μας (“Cookie Πρώτου Μέρους”) είτε σε άλλη ιστοσελίδα στην οποία ανήκει το cookie (“Cookie Τρίτου Μέρους”).

Μέσω των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί και επιστραφεί, ο αντίστοιχος Δικτυακός Τόπος αναγνωρίζει ότι έχετε ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν και τον έχετε επισκεφθεί με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προβάλλουμε την ιστοσελίδα με τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο το ίδιο το cookie αναγνωρίζεται στη συσκευή σας. Πέραν αυτού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας ή εάν είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που προσφέρεται και στην οποία αποκτάτε πρόσβαση αντίστοιχα.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων διευκρινίζονται παρακάτω:

  • Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος A)
  • Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (Τύπος Β)
  • Cookies με βάση τη συγκατάθεση (π.χ. Μάρκετινγκ) (Τύπος Γ)

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookie που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται στην περιγραφή των εργαλείων που εφαρμόζονται στις ιστοσελίδες μας στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

2.1.1 Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος Α)

Τα απολύτως απαραίτητα cookies εγγυώνται λειτουργίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση των ιστοσελίδων μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και ως εκ τούτου αποτελούν cookies πρώτου μέρους. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα επιστραφούν στην ιστοσελίδα μας.

Τα απολύτως απαραίτητα cookies εξυπηρετούν, για παράδειγμα, τη διασφάλιση ότι εσείς ως εγγεγραμμένοι χρήστες παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι όταν έχετε πρόσβαση σε διάφορες υποσελίδιες της ιστοσελίδας μας και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα.

Η χρήση των απολύτως απαραίτητων cookies στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή (βλ. παρακάτω).

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ (GDPR).

 

Name

Περιγραφή/σκοπός

Διάρκεια ζωής

ASP.NET_Sessionid

Αυτά τα cookies δημιουργούνται αυτόματα από τον διακομιστή ιστού σας και δημιουργούν ένα μοναδικό ID συνεδρίας/επίσκεψης. Αυτά τα cookies διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που καθορίζονται από τους χρήστες του ιστοτόπου δεν χάνονται όσο ο χρήστης έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies λήγουν μόλις ο επισκέπτης αποχωρήσει από τον ιστότοπο.

Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης

PcLogin yyy

Αυτό το cookie ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων εσωτερικών συστημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστοτόπου.

Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης

cookie-opolicy-session

Αυτό το cookie προσδιορίζει εάν το cookie banner πρέπει να εμφανίζεται στον χρήστη.

Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης

Cxp auth xxxx Explicit

Αυτό το cookie ελέγχει εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί με κωδικό πρόσβασης (login) κατά τη συνεδρία.

Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης

Cxp_auth_xxx

Αυτό το cookie ελέγχει εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί με κωδικό πρόσβασης (login) κατά την συνεδρία/επίσκεψη του.

Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης (ή τέσσερις εβδομάδες)

dwsecuretoken_xxxx

Αυτό το cookie ελέγχει την ταυτότητα του χρήστη στο κατάστημα.

24 ώρες
dwsid Αυτό το cookie ελέγχει την ταυτότητα του χρήστη στο κατάστημα.
Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης
Dw_returnURL Αυτό το cookie διασφαλίζει ότι μετά τη σύνδεση, ο χρήστης μεταφέρεται πίσω στην ίδια ακριβώς σελίδα από την οποία συνδέθηκε. Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης
Isuserauthenticated Αυτό το cookie ελέγχει εάν ο χρήστης έχει πιστοποιήσει την ταυτότητά του στο κατάστημα. Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης

2.1.2 Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (Τύπος Β)

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να αποθηκεύει πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί (όπως καταχωρημένο ονοματεπώνυμο ή επιλογή γλώσσας) και να σας προσφέρουν βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αυτά τα cookies συλλέγουν και αποθηκεύουν μόνο ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, ώστε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Διάρκεια ζωής των cookies:[•]

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα τους. Αυτά τα cookies μας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε εάν και ποιες υποσελίδιες της ιστοσελίδας μας επισκέπτονται οι χρήστες και για ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα, ο αριθμός των υποσέλιδων τις οποίες επισκέφθηκαν, ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, η σειρά των σελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν οι χρήστες, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη σε εμάς, η χώρα, η περιοχή και, ει δυνατόν, η πόλη από την οποία γίνεται η πρόσβαση και το ποσοστό των κινητών συσκευών που έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Αποθηκεύουμε επίσης την κίνηση, τα κλικ και την κύλιση με το ποντίκι του υπολογιστή (scrolling) για να κατανοήσουμε ποιά τμήματα της ιστοσελίδας μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά μας. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας που μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις των cookies εδώ (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση).

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR)

Name Περιγραφή/σκοπός
Διάρκεια ζωής
DWFirstName Αυτό το cookie αποθηκεύει το φύλο του χρήστη, αν δίνεται αυτή η πληροφορία στον τρόπο προσφώνησης, προκειμένου να μπορεί να φορτώσει αντίστοιχα προσαρμοσμένο περιεχόμενο. 24 ώρες
DWGender Αυτό το cookie αποθηκεύει το φύλο του χρήστη, αν δίνεται αυτή η πληροφορία στον τρόπο προσφώνησης, προκειμένου να μπορεί να φορτώσει αντίστοιχα προσαρμοσμένο περιεχόμενο. 24 ώρες
DemandwareContactLevel Αυτό το cookie προσδιορίζει την κατάσταση του χρήστη (επίπεδο επικοινωνίας: νέος στον ιστότοπο, επισκέπτης που επέστρεψε για νέα επίσκεψη, εγγεγραμμένος κτλ.), προκειμένου να καθορίσει ποιο περιεχόμενο και υποσελίδες εμφανίζονται.
365 ημέρες
DemandwarePointBalance Αυτό το cookie αποθηκεύει πόντους μπόνους που έχουν ληφθεί («πόντοι επιβράβευσης»), προκειμένου να καθοριστεί ποιο περιεχόμενο εμφανίζεται στο χρήστη. 24 ώρες
DemandwareSegment Με βάση τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσεται ο χρήστης, αυτό το cookie παρουσιάζει στον χρήστη προσαρμοσμένο και εξατομικευμένο περιεχόμενο. 24 ώρες
DemandwareTargetGroup Με βάση τις ομάδες στόχους (target groups), αυτό το cookie παρουσιάζει στον χρήστη προσαρμοσμένο και εξατομικευμένο περιεχόμενο. 24 ώρες
DemandwareTriggerBrand Με βάση τις εμπορικές επωνυμίες/μάρκες (brands) που έχουν προβληθεί, αυτό το cookie παρουσιάζει στον χρήστη προσαρμοσμένο και εξατομικευμένο περιεχόμενο.
24 ώρες
DemandwareTriggerPrice Αυτό το cookie αποδίδει μια εναρκτήρια τιμή κατηγοριάς («τιμή») στον χρήστη, προκειμένου να καθοριστεί το είδος του περιεχομένου θα παρουσιάζεται σε αυτόν.
24 ώρες
DemandwareTriggerQuality Αυτό το cookie αποδίδει μια βαθμίδα ποιότητας κατηγορίας («ποιότητα») στον χρήστη, προκειμένου να καθοριστεί το είδος του περιεχομένου που θα παρουσιάζεται σε αυτόν . 24 ώρες
DemandwareTriggerService Αυτό το cookie καταγράφει μία κατηγορία υπηρεσιών («υπηρεσία»), προκειμένου να καθοριστεί το είδος του περιεχομένου που θαπαρουσιάζεται στον χρήστη. 24 ώρες
DWAge Αυτό το cookie αποθηκεύει την ηλικία που ορίζεται από τον χρήστη, προκειμένου να καθοριστεί το είδος του περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτόν.
24 ώρες
RecentlyViewedCookie Αυτό το cookie αποθηκεύει τα προϊόντα που έχουν ήδη προβληθεί από τον χρήστη, προκειμένου να τα εμφανίσει ξανά σε διάφορα σημεία («το έχετε ήδη δει/ έχει ήδη προβληθεί»). 31 ημέρες
CookieCategory Αυτό το cookie αποθηκεύει την κατηγορία η οποία προβλήθηκε τελευταία φορά στον χρήστη σε κάθε σελίδα, προκειμένου να εμφανίσει προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου στον χρήστη. 1 έτος
CookieSubCategory Αυτό το cookie αποθηκεύει την υποκατηγορία η οποία προβλήθηκε τελευταία φορά από τονχρήστη σε κάθε σελίδα, προκειμένου να εμφανίσει προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου στον χρήστη. 1 έτος

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Αυτό το cookie αναγνωρίζει εάν ένας επισκέπτης έχει επισκεφτεί στο παρελθόν τον ιστότοπο. Αυτό μας επιτρέπει να μάθουμε ποιο είναι το ποσοστό νέων χρηστών στον ιστότοπό μας.

10 έτη

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Αυτό το cookie καταγράφει ποιες υποσελίδες έχει επισκεφθεί ο επισκέπτης στον ιστότοπο σε μια συνεδρία/επίσκεψη του. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του ιστοτόπου.

Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης

_ga

Αυτό το cookie συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τον ιστότοπο, για σκοπούς ανάλυσης.

2 έτη

_gat

Αυτό το cookie περιορίζει τη συλλογή δεδομένων εάν λαμβάνονται πάρα πολλά αιτήματα χρήστη σε μία σελίδα. Κάποια αιτήματα χρήστη έχουν αποκλειστεί και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται.

10 λεπτά

_gas

Αυτό το cookie υποστηρίζει την παρακολούθηση κατά τη συνεδρία/επίσκεψη (χρησιμοποιείται ως «βοηθός»).

Kατά την διάρκεια της συνεδρίας /επίσκεψης

_gau

Αυτό το cookie υποστηρίζει την παρακολούθηση του χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (χρησιμοποιείται ως «βοηθός»).

2 έτη

_gat_UA-*

Αυτό το cookie περιορίζει τη συλλογή δεδομένων εάν λαμβάνονται πάρα πολλά αιτήματα χρήστη σε μία σελίδα. Αυτό εξασφαλίζει ότι διατηρείται η ταχύτητα του ιστοτόπου, ακόμη και υπό μεγάλη επιβάρυνση.

10 λεπτά

_dc_gtm_UA-*

Αυτό το cookie εξυπηρετεί τον σκοπό της μεταφόρτωσης δεσμών ενεργειών και κωδικών στον ιστότοπο.

10 λεπτά

optimizelyBuckets

Αυτό το cookie αποθηκεύει την παραλλαγή ενός ιστοτόπου που είχε εμφανιστεί σε ένα χρήστη εντός του πεδίου εφαρμογής ενός A/B test, προκειμένου να διασφαλίσει ότι προσφέρεται στον χρήστη συνεπές περιεχόμενο διαφημίσεων.

10 έτη

optimizelyEndUserid

Αυτό το cookie αναγνωρίζει έναν μεμονωμένο χρήστη μέσω μιας χρονικής σήμανσης και ενός τυχαία παραγόμενου αριθμού.

10 έτη

OptimizelySegments

Αυτό το cookie αποθηκεύει το κοινό και τα χαρακτηριστικά του χρήστη (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης, διαφημιστική καμπάνια, συσκευή κτλ.).

10 έτη

optimizelyPendingLogEvent

Αυτό το cookie εξυπηρετεί ως προσωρινή μνήμη (cache) μέχρι να αποσταλεί το αίτημα του διακομιστή για το Optimizely.

15 δευτερόλεπτα

optimizelyRedirect

Αυτό το cookie αποθηκεύει την αρχική διεύθυνση URL από την οποία προήλθε ο χρήστης, προκειμένου να αποτραπεί η ανακατεύθυνση βρόγχων.

5 δευτερόλεπτα

dwac_XXXX

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για σκοπούς ανάλυσης.

κατά την διάρκεια της συνεδρίας/επίσκεψης

_m3Kxxxxxx

Αυτό το cookie αποθηκεύει τη συμπεριφορά των κλικ του χρήστη στον ιστότοπο, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου - π.χ. για να αναγνωρίσουμε τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον χρήστη και στις οποίες έκανε πολλά κλικ.

2 έτη

Dwanonymous_xxxx

Αυτό το cookie περιέχει μια σαφή ID παρακολούθησης, προκειμένου να αναγνωρίσει έναν πελάτη που δεν είναι συνδεδεμένος και που συνδέεται ξανά. Χρησιμοποιείται προκειμένου να εμφανίσει στον πελάτη προσωπικές ρυθμίσεις στο κατάστημα.

6 μήνες

 
 

2.1.3 Cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος Γ)

 

Τα cookies, τα οποία δεν είναι ούτε απολύτως απαραίτητα (Τύπος Α) ούτε cookies λειτουργικότητας ή απόδοσης (Τύπος Β), θα χρησιμοποιηθούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, π.χ. cookies για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει μέσω cookies από ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να προβάλλουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα μας στις ιστοσελίδες μας. Πιστεύουμε ότι εσείς, ως χρήστης, επωφελείστε από αυτό επειδή προβάλλουμε διαφήμιση ή περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση, έτσι ώστε να βλέπετε λιγότερη τυχαία διαφήμιση ή κάποιο περιεχόμενο που ίσως σας ενδιαφέρει λιγότερο.

Τα cookies για σκοπούς μάρκετινγκ προέρχονται από εξωτερικές διαφημιστικές εταιρείες ( cookies τρίτου μέρους) και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης, προκειμένου να δημιουργηθεί για τον χρήστη διαφήμιση με στόχο συγκεκριμένη ομάδα.

Εξαίρεση (opt-out) για cookies που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies πολλών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω των εργαλείων επιλογής των καταναλωτών που έχουν δημιουργηθεί σε προγράμματα αυτορρύθμισης σε πολλές χώρες, όπως το https://www.aboutads.info/choices/ στις ΗΠΑ ή το http://www.yoronlinechoices.com/uk/your-ad-choices στην ΕΕ.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies με βάση τη συγκατάθεση (Τύπος Γ) μεμονωμένα οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις cookie .

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1)  α του ΓΚΠΔ (GDPR).

2.1.4 Διαχείριση και διαγραφή όλων των cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε τα cookies γενικά να μην μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή σας ή/και να ερωτάσθε κάθε φορά εάν συμφωνείτε με την ενεργοποίηση των cookies. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχετε ενεργοποιήσει ξανά οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να μάθετε λεπτομερώς πώς λειτουργούν όλα αυτά από τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι γενικά η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας.

2.2 Web Analytics


2.2.1 Google Analytics

Αυτή  η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του Δικτυακό Τόπου που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα για να συμπεριλάβει τον κώδικα "gat._anonymizeIp ()" ώστε να διασφαλιστεί η ανώνυμη καταγραφή διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP masking). Λόγω της ανωνυμοποίησης της IP σε αυτήν την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού  Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται και συντομεύεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Η Google υπόκειται στην EU-US Privacy Shield, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για την ανάλυση της χρήσης σας αυτής της ιστοσελίδας με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όπως απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να εμποδίσετε  την αποθήκευση των cookies με τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργεί το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Πληροφορίες τρίτου μέρους: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, Φαξ: +353 (1) 436 1001. Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Γενική επισκόπηση των αρχών ασφάλειας και απορρήτου του Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el, καθώς και της πολιτικής απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics για μια ανεξάρτητη από συσκευές ανάλυση των ροών επισκεπτών, η οποία πραγματοποιείται μέσω ID του χρήστη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση cross-device tracking της χρήσης σας στο λογαριασμό σας στη Google στο «Πληροφορίες μου», «Προσωπικές πληροφορίες».

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος B. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies [Σύνδεσμος στην Ενότητα  2.1.].

Διάρκεια ζωής των cookies : μέχρι 12 μήνες (αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση των  cookies που έχουν εγκατασταθεί από τον Δικτυακό Τόπο).

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων: έως 26 μήνες.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ  του ΓΚΠΔ ( GDPR).

Νομική Βάση :  Άρθρο 6 (1) α GDPR

2.2.2. Matomo (πρώην Piwik)

O Δικτυακός Τόπος αυτός χρησιμοποιεί την υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάλυσης (web analysis) Matomo (πρώην Piwik) προκειμένου να αναλύει και να βελτιώνει τακτικά την χρήση του Δικτυακού Τόπου μας. Με βάση αυτή την ανάλυση, μπορούμε να βελτιώνουμε την προσφορά μας  και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς σαν χρήστη.

Αυτό το Εργαλείο χρησιμοποιεί cookies (βλ. το τμήμα Cookies ανωτέρω), τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή σας. Αποθηκεύουμε την πληροφορία που έχει συλλεγεί με τον τρόπο αυτό αποκλειστικά σε ένα εξυπηρετητή (Server) στην [Ελλάδα]. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ανάλυση διαγράφοντας τα υπάρχοντα cookies και εμποδίζοντας την αποθήκευση νέων cookies (βλέπε ανωτέρω υπό τμήμα 2.1). Εάν εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies, σημειώνουμε ότι είναι δυνατόν να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε αυτό τον Ιστοτόπο στο σύνολο του. Η παρεμπόδιση αυτή της αποθήκευσης των Cookies είναι δυνατή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (Browser) .

Για να εμποδίσετε  την  Matomo (πρώην  Piwik) από το να χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το ακόλουθο τετραγωνίδιο (checkbox) προκειμένου να ενεργοποιήσετε την επιλογή opt-out plug-in: [Piwik iFrame].

Ο Δικτυακός Τόπος αυτός χρησιμοποιεί Matomo (πρώην Piwik) με την επέκταση “ AnonymizelP”. Αυτό συντομεύει την διαδικασία των διευθύνσεων IP και εμποδίζει την απ’ ευθείας προσωπική επαφή. Η Διεύθυνση  IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας με την χρησιμοποίηση του Matomo (πρώην  Piwik) δεν σχετίζεται με άλλα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από εμάς. 

Το Πρόγραμμα Matomo (πρώην Piwik) είναι ένα έργο ανοικτής πηγής. Μπορείτε να αποκτήσετε πληροφορίες για θέματα προστασίας δεδομένων από τρίτους παρόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://piwik.org/privacy/policy.

Χρησιμοποιούμενα Cookies: Τύπου Β. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το Τμήμα Cookies .

Διάρκεια ζωής Cookies: μέχρι 24 μήνες (αυτό ισχύει μόνο στα cookies που έχουν εγκατασταθεί  από τον Δικτυακό Τόπο)

 Μεγίστη περίοδος αποθήκευσης των Δεδομένων: μέχρι 360 ημέρες. 

Νομική βάση : Άρθρο  6 (1) στ  του ΓΚΠΔ (GDPR)


2.2.3 Δοκιμές Α / Β 

Αυτή η ιστοσελίδα διεξάγει επίσης αναλύσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω του λεγόμενου A / B testing. Μπορούμε να σας δείξουμε τις ιστοσελίδες μας με ελαφρώς διαφοροποιημένο περιεχόμενο, ανάλογα με το εξατομικευμένο προφίλ σας (profile assignment). Αυτό μας επιτρέπει να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τις υπηρεσίες μας και να τις κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για αυτές τις αναλύσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται αποκλειστικά σε διακομιστή στην ΕΕ . Μπορείτε να  εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies με την κατάλληλη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης.

Πριν από τη διεξαγωγή αναλύσεων, οι διευθύνσεις IP υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε συντετμημένη μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να αποκλειστεί η άμεση προσωπική επαφή. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που συλλέχθηκαν από εμάς.
Τα Δεδομένα είναι προσβάσιμα από τους Παρόχους Αναλυτικών Υπηρεσιών που έχουν την βάση τους στην ΕΕ.


Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος B. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies .

Διάρκεια ζωής Cookies: μέχρι 2 έτη (αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο.

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των Δεδομένων:  μέχρι 25 μήνες

Νομική βάση: 6 (1)  στ του  ΓΚΠΔ ( GDPR).


2.3 Social Plug-ins

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται social plug-ins (“plug-ins”) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως το κουμπί «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους» στο Facebook, του οποίου η ιστοσελίδα facebook.com λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, η οποία είναι υπεύθυνη για το Facebook.com στην Ευρώπη. Τα plug-ins συνήθως σημειώνονται με το λογότυπο της Facebook.


Για λόγους προστασίας δεδομένων, αποφασίσαμε σκόπιμα να μην χρησιμοποιούμε απευθείας συνδέσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ιστοσελίδες μας. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιούμε τη λύση "Shariff". Με τη βοήθεια του Shariff, μπορούμε να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι πότε και εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται στον χειριστή του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αυτόματη διαβίβαση δεδομένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο αν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησης σας συνδέεται με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. "Μεταβίβαση" (pass on), «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους») συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θα μεταβιβάσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο διαχειριστή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αντίστροφα. Δεν έχουμε καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πάροχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένου  στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο plug-in για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Μέσω των plug-ins σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χρήστες, ώστε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη.

Τα δεδομένα μεταφέρονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον πάροχο του plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο του plug-in, τα δεδομένα σας που συλλέχθηκαν σε εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του plug-in. Αν κάνετε κλικ στο ενεργοποιημένο κουμπί και κοινοποιήσετε, για παράδειγμα, τη σελίδα, οι πάροχοι των plug-in αποθηκεύουν επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις μοιράζονται δημοσίως με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί, οπότε μπορείτε να αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο plug-in.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από τον πάροχο plug-in, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων αυτών των παρόχων, όπως αναφέρονται παρακάτω. Θα σας παράσχουν επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για το ζήτημα αυτό και για τη ρύθμιση των επιλογών για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

α) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Η Facebook υπόκειται στην –EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
β) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ΗΠΑ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Η Google υπόκειται στην EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
γ) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η LinkedIn υπόκειται στην EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
2.4 Είσοδο μέσω λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης (Social Login)
Για να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, έχετε επίσης τη δυνατότητα να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας με το υπάρχον προφίλ σας σε ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: το Facebook, ή το Google+ και, τέλος, να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε.

Για το σκοπό αυτό, διατίθενται στη σελίδα εγγραφής ή στη σελίδα σύνδεσης τα αντίστοιχα σύμβολα των σχετικών παρόχων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζονται από την ιστοσελίδα μας. Πριν από τη σύνδεση με τον πάροχο, πρέπει να συμφωνείτε ρητά με τη διαδικασία και τη διαβίβαση των δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω:

Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο, ανοίγει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο (η λεγόμενη εφαρμογή), στο οποίο πρέπει να συνδεθείτε εισάγοντας τα δεδομένα σύνδεσης για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αφού συνδεθείτε με επιτυχία, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα σας ενημερώσει για τα δεδομένα που θα μας διαβιβαστούν για τον έλεγχο ταυτότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ή σύνδεσης. Εάν έχετε συμφωνήσει σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων, τα πεδία που απαιτούνται από εμάς για εγγραφή θα συμπληρωθούν με τα διαβιβαζόμενα δεδομένα. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για εγγραφή ή σύνδεση είναι (i) το όνομά σας και (ii) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).

Μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας για τη χρήση των διαβιβαζόμενων και απαιτούμενων δεδομένων, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από εμάς και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν υπάρχει σύνδεσμος πέρα από τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας μεταξύ του λογαριασμού πελάτη που δημιουργήσατε σε εμάς και του λογαριασμού σας στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Για να εκτελέσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας για εγγραφή και σύνδεση, η διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται στον αντίστοιχο πάροχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν επηρεάζουμε τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων από τον αντίστοιχο πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου:

α) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Η Facebook υπόκειται στηνEU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
β) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ΗΠΑ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Η Google υπόκειται στην EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
Διάρκεια ζωής των Cookies:[•]                                                                                                                                                                                                                          

Facebook Connect

Εάν στην παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται το λεγόμενο  κουμπί "Facebook Connect", μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα χρήστη του Facebook. Επιπλέον, το Facebook Connect μπορεί να περιλαμβάνει αυτόματα πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας στο προφίλ σας στο Facebook. Στο πλαίσιο αυτό, όταν ενεργοποιήσετε το κουμπί, θα σας δοθεί η ευκαιρία να παράσχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη σας στο Facebook και για δημοσιοποίηση πληροφοριών και δραστηριότητας στο προφίλ σας στο Facebook. Η χρήση περαιτέρω δεδομένων (π.χ. επαφή μέσω της διεύθυνσής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) πραγματοποιείται μόνο με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση. Να έχετε υπόψη ότι το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή τον Δικτυακό Τόπο μέσω του Facebook Connect, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητάς σας. Για λόγους προσαρμογής της διαδικασίας σύνδεσης, το Facebook μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να λάβει περιορισμένο αριθμό πληροφοριών πριν από την έγκριση της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας. Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτό και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του Facebook:
Διάρκεια ζωής των Cookies:[•]

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ; http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Η Facebook υπόκειται στην –EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

2.5 Βίντεο στο YouTube

Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο YouTube στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην «λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων», δηλ. κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα διαβιβαστεί στο YouTube, αν δεν κάνετε κλικ στα βίντεο για να αρχίσει η αναπαραγωγή τους. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, θα διαβιβαστούν στο YouTube τα δεδομένα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή για τη διαβίβαση των δεδομένων.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι επισκεφθήκατε την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στην Ενότητα 2 της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το εάν το YouTube παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Google, οι πληροφορίες σας θα συσχετιστούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν θέλετε να συσχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και προσανατολισμένου στη ζήτηση σχεδιασμού της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) για να παρέχει διαφήμιση προσανατολισμένη στη ζήτηση και να ενημερώνει άλλους χρήστες του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το YouTube για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Η Google υπόκειται στην EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Διάρκεια ζωής των Cookies:[•]

2.6 Διαφήμιση στο διαδίκτυο

2.6.1 Διαφημίσεις Google  (πρώην Google Adwords)
 
2.6.1.1  Μετατροπή Διαφημίσεων Google 

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Google Ads για να επιστήσουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας με τη βοήθεια διαφημιστικού υλικού (το λεγόμενο Google Ads) σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Μπορούμε να προσδιορίσουμε σε σχέση με τα δεδομένα της εκάστοτε διαφημιστικής καμπάνιας πόσο επιτυχημένα είναι τα μεμονωμένα διαφημιστικά μέτρα. Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, και να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας πιο ενδιαφέρουσα για εσάς και να επιτύχουμε έναν δίκαιο υπολογισμό του κόστους διαφήμισης.

Το διαφημιστικό υλικό διανέμεται από την Google μέσω των λεγόμενων «Ad Servers». Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε ad server cookies, μέσω των οποίων μπορούν να μετρηθούν ορισμένες παράμετροι για τη μέτρηση της επιτυχίας, όπως η εισαγωγή διαφημίσεων ή κλικ από τους χρήστες. Εάν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης Google, το Google Ads αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτά τα cookies συνήθως λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν προορίζονται να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Για αυτό το cookie, το μοναδικό cookie ταυτότητας (ID), ο αριθμός των εμφανίσεων διαφημίσεων ανά τοποθέτηση (συχνότητα), η τελευταία εμφάνιση (σχετική με τις μετατροπές μετά την προβολή) και οι πληροφορίες επιλογής εξαίρεσης (σημείωση ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την επικοινωνία) συνήθως αποθηκεύονται ως τιμές ανάλυσης.

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Google να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Εάν ένας χρήστης επισκέπτεται συγκεκριμένες σελίδες μιας ιστοσελίδας ενός πελάτη Ads και το cookie που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του δεν έχει λήξει, η Google και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί σε αυτήν τη σελίδα. Σε κάθε πελάτη του Ads έχει εκχωρηθεί ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστοσελίδων των πελατών της Ads. Δεν συλλέγουμε, ούτε επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στα προαναφερθέντα διαφημιστικά μέτρα. Λαμβάνουμε μόνο στατιστικές αξιολογήσεις από την Google. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια από τα χρησιμοποιούμενα διαφημιστικά μέτρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Δεν λαμβάνουμε περαιτέρω δεδομένα από τη χρήση διαφημιστικού υλικού. Ειδικότερα, δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τους χρήστες με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας ξεκινά αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Google. Δεν επηρεάζουμε την έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του εργαλείου από την Google και σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση της μετατροπής του Ads, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι απευθυνθήκατε στο κατάλληλο μέρος της διαδικτυακής μας εμφάνισης ( internet appearance)  ή κάνατε κλικ σε μια ανακοίνωσή μας. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να αποκτήσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας.


2.6.1.2 Επανατοποθέτηση στην αγορά  (remarketing) των διαφημίσεων Google (Google Ads Remarketing)

Χρησιμοποιούμε την λειτουργία Επαναληπτικού Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Υπηρεσίας των Google Ads. Η λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε στους χρήστες του Δικτυακού Τόπου μας διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα τους σε άλλους Δικτυακού Τόπους εντός του Δικτύου των Διαφημιστικών Υπηρεσιών της Google (στην αναζήτηση Google ή στο YouTube, οι λεγόμενες Google Ads ή σε άλλους Δικτυακού Τόπους). Για τον σκοπό αυτό, η αλληλεπίδραση των χρηστών στον Ιστότοπό μας αναλύεται, π.χ. για ποιες προσφορές ο χρήστης έδειξε ενδιαφέρον, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε στοχευμένη διαφήμιση στους χρήστες ακόμη και μετά την επίσκεψή τους στον Ιστότοπό μας σε άλλες σελίδες. Για να κάνουμε αυτό, η Google αποθηκεύει ένα αριθμό στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται ορισμένες υπηρεσίες της Google ή Δικτυακούς Τόπους εντός του δικτύου της Google Display. Ο αριθμός αυτός, γνωστός ως «cookie», χρησιμοποιείται για να καταγράφει τις επισκέψεις αυτών των χρηστών. Ο αριθμός χρησιμοποιείται για να ταυτοποιεί μοναδικά ένα πρόγραμμα περιήγησης σε μία συγκεκριμένη συσκευή και όχι για να ταυτοποιεί ένα πρόσωπο. Προσωπικά Δεδομένα δεν αποθηκεύονται. 

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με τον αποκλεισμό των cookies τρίτου μέρους, δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους, β) απενεργοποιώντας τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να αποκλείονται τα cookies από το domain όταν διαγράφετε τα cookies, γ) απενεργοποιώντας τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος των παρόχων που αποτελούν μέρος της καμπάνιας «About Ads» μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices, ρύθμιση η οποία διαγράφεται όταν διαγράφετε τα cookies. δ) απενεργοποιώντας μόνιμα τον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στα προγράμματα περιήγησής σας στη διεύθυνση http://www.google.com/settings/ads/plugin, ε) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις cookie αναλόγως (κάντε κλικ εδώ .Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από την Google, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Η Google υπόκειται στην EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Εναλλακτικά, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (Network Advertising Initiative, NAI) στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org.

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies [Σύνδεσμος με cookie ενότητα 2.1].

Διάρκεια ζωής Cookies: Μέχρι 1 μήνα (Αυτό ισχύει μόνο για cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο).

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR).

2.6.2. Διαφημιστικά στοιχεία των Google Analytics 

Ο Δικτυακός αυτός Τόπος χρησιμοποιεί επίσης  εκτεταμένες λειτουργίες  των Google Analytics (Google Anayltics Advertising Features)  επί πλέον των προτύπων λειτουργιών. Τα Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytics  που εφαρμόζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο περιλαμβάνουν:
• Δίκτυο  προβολής της Google για την κοινοποίηση ψηφιακών αποτυπωμάτων  
• Δημογραφικά των Google Analytics  και κοινοποίηση ενδιαφέροντος 
• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν από  Google Analytics να συλλέγουν δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων μέσω διαφημιστικών cookies και προσδιοριστικών ταυτότητας  (identifiers) 

 
Χρησιμοποιούμε ως εκ τούτου cookies  πρώτου μέρους  (π.χ Google Analytics cookies)  και  Google διαφημιστικά και προσδιοριστικά ταυτότητας  (identifiers) μαζί προκειμένου να βελτιώσουμε τον Δικτυακό μας Τόπο. 
Μπορείτε να εμποδίσετε την συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία παρακολούθησης (tracking process)  με διάφορους τρόπους: α) Ρυθμίζοντας το πρόγραμμα  της  Μηχανής αναζήτησης (browser) αντιστοίχως ; β) μέσω των ρυθμίσεων των διαφημιστικών Google στο https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; γ) ρυθμίζονταςτις προτιμήσεις cookies αντιστοίχως  (κάνετε κλίκ εδώ  ). Παρακαλούμε  σημειώσατε ότι σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να μη είσαστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς πλήρως.
Χρησιμοποιημένα  Cookies: Τύπος  Γ. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπετε Cookie Section .
Χρονική διάρκεια ζωής Cookie: μέχρι  12 μήνες   αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν οριστεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο).
Νομική Βάση :Άρθρο. 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR)   
 
2.6.3 Επανατοποθέτηση στην αγορά (remarketing της Google)

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Υπηρεσίες Επαναληπτικού Μάρκετινγκ Google (Google Remarketing) για να επικοινωνούμε ξανά μαζί σας εντός 24 μηνών. Με αυτήν την εφαρμογή μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, οι διαφημίσεις μας ενδέχεται να εμφανίζονται όταν συνεχίζετε να περιηγείστε στο διαδίκτυο. Αυτό γίνεται μέσω των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης σας από την Google κατά την επίσκεψη σε διάφορες ιστοσελίδες. Με αυτόν τον τρόπο η Google μπορεί να εντοπίσει τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας. Σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας της Google, η Google δεν συνενώνει τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του remarketing με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να αποθηκευτούν από την Google. Σύμφωνα με την Google ειδικότερα  χρησιμοποιούνται μέθοδοι ψευδωνυμοποίησης για το remarketing.


Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με τον αποκλεισμό των cookies τρίτου μέρους, δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους, β) απενεργοποιώντας τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να αποκλείονται τα cookies από το domain www.googleadservices.com.https://www.google.com/settings/ads της ρύθμισης αυτής που διαγράφεται όταν διαγράφετε τα cookies σας, γ) απενεργοποιώντας τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος των παρόχων που αποτελούν μέρος της καμπάνιας «About Ads» μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices, ρύθμιση η οποία διαγράφεται όταν διαγράφετε τα cookies. δ) απενεργοποιώντας μόνιμα τον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στα προγράμματα περιήγησής σας στη διεύθυνση http://www.google.com/settings/ads/plugin, ε) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις cookie αναλόγως (κάντε κλικ εδώ . Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από την Google, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Η Google υπόκειται στην EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Εναλλακτικά, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (Network Advertising Initiative, NAI) στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org.

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies .


Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ ( GDPR)2.6.4. Υπεύθυνος Καμπάνιας ( Campaign Manager) (πρώην Doubleclick)

Ο Ιστόπος αυτός χρησιμοποιεί επίσης το Διαδικτυακό εργαλείο μάρκετινγκ με την ονομασία Campaign Manager της Google. Το εργαλείο Campaign Manager χρησιμοποιεί cookies για να παρουσιάσει διαφημίσεις σχετικές με τους χρήστες, να βελτιώσει τις αναφορές απόδοσης της καμπάνιας, ή για να εμποδίσει ένα χρήστη από το να βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις  περισσότερο από μία φορά. Η Google χρησιμοποιεί ένα cookie ID για να ανιχνεύει ποιες διαφημίσεις παρουσιάζονται και σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και προκειμένου να εμποδίζει να παρουσιάζονται αυτές περισσότερο από μία φορά. Επιπρόσθετα το Campaign Manager μπορεί να χρησιμοποιεί cookie IDs για να συλλέγει μετατροπές που έχουν σχέση με τα αιτήματα διαφημίσεων. Αυτή είναι η περίπτωση π.χ., όταν ένας χρήστης βλέπει μία διαφήμιση του Campaign Manager και αργότερα επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Διαφημιστή με το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης και αγοράζει κάτι εκεί. Σύμφωνα με την Google, τα cookies του Campaign Manager δεν περιέχουν καμία προσωπική πληροφορία.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα μία απ’ ευθείας σύνδεση με τον διακομιστή της Google, μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από την  Google μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και ως εκ τούτου σας πληροφορούμε σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση του Campaign Manager, η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε απευθυνθεί στο αντίστοιχο τμήμα της Διαδικτυακής μας παρουσίας ή έχετε κάνει κλίκ σε μία διαφήμισή μας. Εάν είστε εγγεγραμμένος σε μία Υπηρεσία της Google η τελευταία μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη σας με τον λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένος στην Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι δυνατόν οι πάροχοι να μπορούν να ανακτήσουν και να αποθηκεύσουν την διεύθυνση σας IP.

Επιπρόσθετα, τα cookies του Campaign Manager (DoubleClick Floodlight), μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε αν ολοκληρώνετε ορισμένες ενέργειες στην/στις ιστοσελίδα/ες μας μετά από διαφημιστική προβολή παρουσίασης/βίντεο μας  στο Google ή σε άλλες πλατφόρμες μέσω του Campaign Manager ή μετά από σε μία διαφήμιση (παρακολούθηση μετατροπών). Το Campaign Manager χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να καταλάβει το περιεχόμενο με το οποίο εσείς έχετε έρθει σε επαφή στον Δικτυακό/κούς μας Τόπους προκειμένου να μπορέσουμε να σας στείλουμε αργότερα στοχευμένη διαφήμιση.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με τον αποκλεισμό των cookies τρίτου μέρους, οπότε και δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους, β) απενεργοποιώντας τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης κατά τρόπο ώστε τα cookies να μπλοκάρονται από το χώρο www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, η δε ρύθμιση αυτή διαγράφεται όταν διαγράφετε τα cookies, γ) απενεργοποιώντας τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος των παρόχων οι οποίες είναι μέρος της αυτορρυθμιζόμενης καμπάνιας «About Ads» μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices, η δε ρύθμιση αυτή διαγράφεται μόλις διαγραφούν τα cookies, δ) απενεργοποιώντας μόνιμα τον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στους περιηγητές σας στο σύνδεσμο  http://www.google.com/settings/ads/plugin ή ε) ρυθμίζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις των cookies . Να έχετε υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της προσφοράς.. 

Επιπρόσθετα, μπορείτε να εμποδίσετε την Google από το να συλλέγει τα δεδομένα που έχουν παραχθεί από τα cookies και τα οποία σχετίζονται με την χρήση από εσάς των Ιστοτόπων, καθώς και από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google εγκαθιστώντας το plugin του προγράμματος περιήγησης στην κατηγορία “Παρουσίαση Ρυθμίσεων”, «Επέκταση για την απενεργοποίηση του Campaign Manager» στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Περαιτέρω πληροφορίες για  το  Campaign Manager  της Google είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.google.de/doubleclick,, καθώς επίσης για την επεξεργασία δεδομένων γενικά στην Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy: εναλλακτικά, θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες για τον Δικτυακό Τόπο της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης  Δικτύου (Αdvertising Iniative NAI) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.networkadvertising.org. Η Google υπόκειται στην EU-US Privacy Shield, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
Χρησιμοποιημένα cookies: Tύπου Γ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την Ενότητα Cookie ]
                                          
Νομική βάση: ΄Αρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR)

2.6.5. Adform 

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης το εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ Adform by Adform Germany GmbH. Το Adform χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης της καμπάνιας ή για να εμποδίσει έναν χρήστη να βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις περισσότερο από μία φορές. Η Adform χρησιμοποιεί ένα cookie ID για να παρακολουθήσει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και για να αποφευχθεί η εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Επιπλέον, η  Adform ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookie IDs για τη συλλογή μετατροπών που σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση Adform και επισκέπτεται αργότερα την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου με το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης και αγοράζει κάτι από αυτήν την ιστοσελίδα. Σύμφωνα με την Adform, τα  cookies δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και διευθύνσεις. 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Adform μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Με την ενσωμάτωση του Adform, η Adform  λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε απευθυνθεί στο αντίστοιχο τμήμα της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο ή έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμισή μας. 

Επιπλέον, τα cookies του Adform μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε αν ολοκληρώνετε συγκεκριμένες ενέργειες στην ιστοσελίδα μας μετά από μία προβολή / βίντεο διαφημίσεων στο  μας στο Adform ή σε άλλες πλατφόρμες μέσω του Adform ή μετά από κλικ σε μια διαφήμιση (παρακολούθηση μετατροπών). Το Adform χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να κατανοήσει το περιεχόμενο με το οποίο έχετε αλληλεπιδράσει στην ιστοσελίδα ή στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να μπορούμε να σας αποστείλουμε στοχευμένη διαφήμιση αργότερα.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης με διάφορους τρόπους: α) ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με τον αποκλεισμό των cookies τρίτου μέρους, οπότε και δεν θα λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους, β) απενεργοποιώντας τα cookies από την Adform μέσω της Μηχανής Περιήγησης σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ γ) ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις για cookies ανάλογα (κάνετε κλίκ εδώ  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το adform θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://site.adform.com/, with regards to data protection at Adform A/S Denmark:https://site.adform.com/privacy-center/overview. 
 
Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies .

Διάρκεια ζωής των cookies: μέχρι 60 ημέρες μετά την τελευταία διαδραστική πράξη (αυτό εφαρμόζεται και στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης δεδομένων: μέχρι 13 μήνες. 


Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR).


2.6.6 (Δικτυακός τόπος) Στοχευμένο κοινό στο Facebook  (“Facebook Pixel”)

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης τη λειτουργία remarketing "Custom Audiences" της Facebook Inc. ("Facebook") έτσι ώστε να επικοινωνήσει ξανά μαζί σας μέσα σε 12 μήνες. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας να βλέπουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("διαφημίσεις Facebook") όταν επισκέπτονται το Facebook ή άλλες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση στο διακομιστή του Facebook. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το Facebook μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση του Custom Audiences του Facebook, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε απευθυνθεί στην ιστοσελίδα του internet appearance μας ή ότι έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση μας. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Facebook, το Facebook μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας. Ακόμα και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να αποκτήσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης.

Η λειτουργία "Facebook Custom Audiences" μπορεί να απενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις Cookies  και για συνδεδεμένους χρήστες στη διεύθυνση https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies  .Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR)

2.6.7. Σύνδεσμος Εμπορίου (commerce connector).

Στον Δικτυακό μας τόπο σας παρέχομε ένα κατάλογο διαφορετικών διαδικτυακών (online) εμπόρων λιανικής, όπου μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα μας. Εάν κάνετε κλίκ σε σύνδεσμο ενός από τους εμπόρους λιανικής, θα προωθηθείτε στην ιστοσελίδα με τις λεπτομέρειες του προϊόντος του επιλεγμένου εμπόρου λιανικής και o συνεργάτη μας - Commerce Connector GmbH, Deckerstrasse 41,70372 Stuttgart- θα αποθηκεύσει ένα cookie στην συσκευή σας για μία περίοδο 7 ημερών. Εάν πραγματοποιήσετε αγορά στον επιλεγμένο έμπορο λιανικής εντός αυτής της περιόδου η  Commerce Connector λαμβάνει γενικές πληροφορίες για την αγορά σας μόλις έχετε ολοκληρώσει την αγορά και έχετε φθάσει στην σελίδα Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Για τον σκοπό αυτό, η Commerce Connector λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό cookie ο οποίος χρησιμοποιείται προκειμένου να δημιουργήσει ανώνυμα στατιστικά πωλήσεων των προϊόντων μας που έχουν αγοραστεί μέσω του Συνδέσμου. Η Commerce Connector μας παρέχει αυτές τις ανώνυμες στατιστικές. Παρακαλούμε αναφερθείτε στην Πολιτική Απορρήτου της Commerce Connector για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το εργαλείο και πώς να το απενεργοποιήσετε.

https.//www.commerce-connector.com/website/de/policy-de/policy _cco/#optout 

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies .Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR)   

2.6.8 Που να αγοράσεις 

Σας παρέχουμε στον Δικτυακό μας Τόπο την ευκαιρία να αγοράσετε τα προϊόντα μας από Διαδικτυακές Ιστοσελίδες λιανικής  (π.χ. με ένα σύμβολο κάρτας αγορών). Με αυτή την λειτουργία λαμβάνουμε μόνο πληροφορίες απόδοσης και αναλυτικής πληροφόρησης για να παρακολουθούμε (audience) την απόδοση του εργαλείου (μέσω των cookies) πράγμα το οποίο αποτελεί επίσης έννομο συμφέρον μας. Μία ανίχνευση διασυνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων (cross websites) δεν λαμβάνει χώρα, συνεπώς δεν λαμβάνουμε τις πληροφορίες εάν έχετε αγοράσει κάτι στο επιλεγμένο κατάστημα.

Αυτά τα Δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Συνεργάτη μας  Swaven SAS, Paris, France. Περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ : https://www.swaven.com/cookie-policy/

Χρησιμοποιημένα cookies: Τύπος Γ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookies .


Διάρκεια ζωής των cookies: μέχρι 12 μήνες  (αυτό ισχύει και στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR)


2.7 Διαχειριστής ετικετών Google (Google Tag Manager)

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Διαχειριστή ετικετών Google. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την διαχείριση ετικετών ιστοσελίδων μέσω ενός περιβάλλοντος. Ο Διαχειριστής Ετικετών Google (Google Tag Manager) εφαρμόζει μόνο ετικέτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται cookies και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ο Διαχειριστής Ετικετών Google ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους συλλέγουν δεδομένα εάν κριθεί απαραίτητο. Ωστόσο, ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Εάν έχει πραγματοποιηθεί απενεργοποίηση σε επίπεδο domain ή cookie, εξακολουθεί να ισχύει για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης, εάν εφαρμοστούν με τον Διαχειριστή ετικετών Google.2.8 Ευρετήριο Φαρμακείων


Με το Ευρετήριο Φαρμακείων μας μπορείτε να βρείτε φαρμακεία πλησιέστερα στην τοποθεσία σας προκειμένου να αγοράσετε ένα προϊόν. Μπορείτε είτε να εισάγετε την διεύθυνση σας μόνοι σας ή να αφήσετε τον περιηγητή να καθορίσει την τοποθεσία σας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Google Maps of Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View,CA 94943, usa (Google). Προκειμένου να επιτρέψουμε στο περιεχόμενο των Χαρτών Google να συμπεριλαμβάνεται και να προβάλλεται στον δικό σας Διαδικτυακό Περιηγητή, αυτός πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνδέεται σε ένα Goggle based Περιηγητή που βρίσκεται στις Η.Π.Α. H Google καθ’ εαυτή έχει υποβληθεί στην EU-US Privacy Shield,

https.//www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι έχει κληθεί ο Δικτυακός μας τόπος από την Διεύθυνση IP της συσκευής σας . Η Google αποθηκεύει τα δεδομένα σας και τα χρησιμοποιεί για διαφήμιση, έρευνα αγοράς και προσωποποιημένη απεικόνιση των Χαρτών Google. Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή την συλλογή των δεδομένων. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://www.google.com/intl/de-US/help/terms-maps


Νομική βάση: ΄Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) (επί τη βάσει εννόμου συμφέροντός μας να συμπεριλάβουμε μία υπηρεσία χαρτών για την προβολή των φαρμακείων που διαθέτουν τα προϊόντα μας).

2.9 Captchas  

Ο Δικτυακός αυτός Τόπος χρησιμοποιεί σε ειδικές περιπτώσεις το πρόγραμμα Google reCAPTCHA v2 προκειμένου να αποφύγει την χρήση των πεδίων κειμένου που προέρχονται από αυτόματα προγράμματα/ρομπότ. Αυτό βοηθά την υποστήριξη της ασφάλειας του Δικτυακού μας Τόπου και για να αποφεύγουμε τα SPAM για τους χρήστες. Αυτό αποτελεί επίσης έννομο μας συμφέρον και εκπληρώνει τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποτελούν πληροφορίες λογισμικού (hardware) και υλισμικού (software) όπως δεδομένα συσκευής και εφαρμογών και το αποτέλεσμα ελέγχων ακεραιότητας (integrity checks). Αυτά τα δεδομένα θα αποσταλούν στην Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται από την Google για προσωποποιημένες διαφημίσεις. 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου τους:
https://policies.google.com/privacy. Περαιτέρω έγγραφα μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://developers.google.com/recaptcha
https://www.google.com/recaptcha/admin/create


Νομική βάση:

Άρθρο 6 (1) γ του ΓΚΠΔ (GDPR) (επεξεργασία δεδομένων προς συμμόρφωση με νομική υποχρέωση)

Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) (επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το ως άνω έννομο συμφέρον)