Ανακαλύψτε τη NIVEA

Αναζητώ πληροφορίες ή προϊόντα για

Αποτύπωμα

Υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας:

Beiersdorf Hellas AE
Αγίου Νεκταρίου 2,
15344, Γέρακας Αττικής
T: +30 210 660 0000
F: +30 210 661 2344
E:Contact.ath@Beiersdorf.com


Νόμιμοι εκπρόσωποι (μέλη Δ.Σ.):
  • Dr. Melanie Schrewe, Πρόεδρος
  • Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας
  • Θεόδωρος Πουλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος 
  • Σοφία Γρηγοριάδου, Μέλος
  • Σταύρος Κυριακούλιας, Μέλος 

Διεύθυνση όπως αναφέρεται παραπάνω.

Αρ. ΜΑΕ : 13370/04/Β/86/327

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000316701000

ΑΦΜ : EL098004327