ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας:

Beiersdorf Hellas AE
Θεοτοκοπούλου 4, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 25, Αθήνα
T: +30 210 660 0000
F: +30 210 661 2344
E:Contact.ath@Beiersdorf.com


Νόμιμοι εκπρόσωποι (μέλη Δ.Σ.):
  • Θεόδωρος Πουλόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  • Κωνσταντίνος Ντόγανος, Αντιπρόεδρος
  • Dr. Melanie Schrewe, Μέλος
  • Matteo Silvestri, Μέλος
  • Ιωάννης Δρυλλεράκης, Μέλος
  • Σταύρος Κυριακούλιας, Μέλος

Διεύθυνση όπως αναφέρεται παραπάνω.

Αρ. ΜΑΕ : 13370/04/Β/86/327

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000316701000

ΑΦΜ : EL098004327