Άνθρωποι και φυτά στον ήλιο

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ. ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. ΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής είναι η πιο σημαντική περιβαλλοντική πρόκληση, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Για τον λόγο αυτό η NIVEA μεριμνά για το περιβάλλον και έχει θέσει υψηλούς περιβαλλοντικούς στόχους σε εταιρικό επίπεδο που λαμβάνουν υπόψη τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία, σχετικά με το περιβάλλον. Οι στόχοι αυτοί δεν καλύπτουν μόνο τη σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, αλλά επεκτείνονται και στις έμμεσες εκπομπές, που σχετίζονται με το σύνολο των αρχών στη διαδικασία παραγωγής μας, όπως τα  συστατικά και τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούμε για τα προϊόντα NIVEA.

Μειώνοντας τις συνολικές εκπομπές μας – σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής μας κατά 30% έως το 2025, σε σύγκριση με το 2018, η NIVEA συμβάλλει στην επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο στόχος αυτός ευθυγραμμίζεται με τις συστάσεις ανεξάρτητων επιστημόνων για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

RAW MATERIAL PRODUCTION
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Ο κύκλος ζωής ξεκινά, όταν οι πρώτες ύλες εξάγονται από το περιβάλλον και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Αυτό το στάδιο τελειώνει όταν τα συστατικά του προϊόντος εισέλθουν στις εγκαταστάσεις παραγωγής της NIVEA.
MANUFACTURING
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Το στάδιο παραγωγής ξεκινάει με την είσοδο των συστατικών του προϊόντος στις εγκαταστάσεις παραγωγής και τελειώνει με την έξοδο του τελικού προϊόντος από τις εγκαταστάσεις παραγωγής.
DISTRIBUTION
ΔΙΑΝΟΜΗ
Τα προϊόντα διανέμονται σε χρήστες και μπορούν να αποθηκεύονται σε διάφορα σημεία στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Το στάδιο της διανομής περιλαμβάνει τη μεταφορά από την πύλη του εργοστασίου στις αποθήκες ή στα καταστήματα, καθώς και τη μεταφορά στο σπίτι του καταναλωτή.
USE STAGE
ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Το στάδιο της χρήσης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν από τον καταναλωτή. Η εφαρμογή των προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας μας δεν προκαλεί εκπομπές CO 2, ωστόσο υπάρχουν εκπομπές που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων μας, για παράδειγμα ενέργεια που παράγεται για τη θέρμανση του νερού, που χρησιμοποιείται για να ξεβγάλετε τα προϊόντα. Οι εκπομπές που παράγονται κατά τη φάση της χρήσης είναι εκτός του ελέγχου μας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την εξουδετέρωση των εκπομπών των προϊόντων μας.
END OF LIFE
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής ξεκινά, όταν το προϊόν και η συσκευασία του απορρίπτονται από τον καταναλωτή και λήγει όταν το προϊόν επιστρέφει στο περιβάλλον ως απόβλητο ή εισέρχεται στον κύκλο ζωής ενός άλλου προϊόντος (δηλαδή ως εισροή ανακυκλωμένου προϊόντος).

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: 100% ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΤΗΣ NIVEA

Ας πάμε ένα βήμα παραπέρα. Εκτός από τη μείωση του αποτυπώματος CO2, η NIVEA εξισορροπεί και τις υπόλοιπες εκπομπές πολλών από τα αγαπημένα σας προϊόντα, μέσω πιστοποιημένων δράσεων για το περιβάλλον, καθιστώντας τα 100% κλιματικά ουδέτερα προϊόντα.

Το 2021, παρουσιάσαμε την πρώτη μας κλιματικά ουδέτερη σειρά προϊόντων: Naturally Good Face Care. Ακολουθώντας την αρχή του μέτρου, της μείωσης και της ισορροπίας, συνεχίζουμε να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των 100% κλιματικά ουδέτερων προϊόντων μας. 

ΠΏΣ Η NIVEA ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ CO2

Το 2022, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι της NIVEA για τη Φροντίδα του Περιβάλλοντος, στρεφόμενοι σε πιστοποιημένες δράσεις, που υποστηρίζουν την απορρόφηση του CO2 με φυσικό τρόπο, για παράδειγμα μέσω της αναδάσωσης. 

Όταν επιλέγουμε δράσεις για το περιβάλλον, διασφαλίζουμε ότι ο θετικός μας αντίκτυπος είναι πραγματικός, μετρήσιμος, συνεχής και επαληθεύσιμος από τρίτους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και την υποστήριξη δράσεων που είναι πιστοποιημένες και ελέγχονται τακτικά με βάση εξωτερικά διεθνή πρότυπα, όπως το Verified Carbon Standard (VCS Πιστοποιημένο Πρότυπο Άνθρακα) ή το Gold Standard (Χρυσό Πρότυπο).

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η δενδροφύτευση μαζί με τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα είναι μία απλή αλλά σημαντική συνεισφορά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, αυτές οι δράσεις για το περιβάλλον έχουν παράλληλα και άλλα οφέλη: Δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επαναφέρουν τη βιοποικιλότητα. Τρία από τα τρέχοντα έργα αναδάσωσης γίνονται στη Νότια Αμερική.

Uruguay
© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.

Αποκατάσταση των Δασών Γκουαναρέ στην Ουρουγουάη:

Για πάνω από 300 χρόνια, οι χώροι του έργου αποκατάστασης των δασών στο Γκουαναρέ ήταν βοσκότοποι για βοοειδή. Το αγροτικό τοπίο της ανατολικής Ουρουγουάης βασίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία. Λίγες ευκαιρίες απασχόλησης, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, φθίνουσα βιοποικιλότητα. Το project «Δάσος Γκουαναρέ» συμβάλλει στη φύτευση κυρίως ειδών ευκαλύπτων: 21.000 εκτάρια και πάνω από 1.000 σειρές σπόρων ανά εκτάριο. Αυτό θα δημιουργήσει βιώσιμες δασώδεις εκτάσεις σε όλα τα λιβάδια με εναπομείναντες βοσκότοπους για τα βοοειδή. Ο πρόσφατα αποκατεστημένος βιότοπος δασικών εκτάσεων επαναφέρει τη βιοποικιλότητα, συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης βιομηχανίας ξυλείας (πρότυπο FSC) και συμβάλλει στην καλύτερη περιφερειακή ανάπτυξη.
Paraguay
© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.

Αναδάσωση Παραγουάης:

Για σχεδόν 500 χρόνια, η Παραγουάη έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των βοσκοτόπων και των λιβαδιών της για την εκτροφή βοοειδών, αφού η κύρια εξαγωγή της χώρας είναι το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας. Καθώς η αποψίλωση των δασών συνεχίζει να σαρώνει το τροπικό δάσος του Αμαζονίου έχει καταστεί ζωτικής σημασίας να αναδασωθούν τέτοιες περιοχές εκτεταμένων, υποβαθμισμένων βοσκοτόπων, για να μειωθεί η πίεση στους φυσικούς πόρους της Νότιας Αμερικής και να περιοριστούν οι επιβλαβείς εκπομπές άνθρακα από την ατμόσφαιρα της Γης. Με έδρα την ανατολική Παραγουάη το έργο αυτό έχει ήδη αναδασώσει περισσότερα από 2.700 εκτάρια γης με πάνω από 1.100 εκτάρια να πρόκειται να δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια. Βοηθά, επίσης, τις τοπικές, υποεξυπηρετούμενες κοινότητες στην Παραγουάη με τη δημιουργία δίκαιης απασχόλησης, μισθών και κατάρτισης για τους εργαζομένους, νέων ευκαιριών για τις γυναίκες, ενδυναμώνοντάς τες και ενισχύοντας την ισότητα των φύλων και τη βελτίωση των υποδομών.
Columbia
© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.

Βιτσάντα – Κολομβία:

Το έργο βρίσκεται στη λεκάνη του ποταμού Ορινόκο, η οποία φιλοξενεί δύο οικοσυστήματα, που απειλούνται σοβαρά από την αποψίλωση των δασών. Το έργο του Πουέρτο Καρένιο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εμπορικά βιώσιμης εναλλακτικής λύσης έναντι της εκτεταμένης κτηνοτροφίας, η οποία έχει υποβαθμίσει μεγάλο μέρος της περιοχής. Μέσω της αυξανόμενης δασικής κάλυψης στην περιοχή ο άνθρακας απορροφάται και δεσμεύεται,, παράγοντας έτσι βιώσιμη ξυλεία. Υπό την επίβλεψη ειδικών της περιοχής σχεδόν 200 τοπικοί υπάλληλοι εγκαθιστούν, συντηρούν και συγκομίζουν προσεκτικά επιλεγμένα ιθαγενή είδη δέντρων σε 3.000 εκτάρια. Το έργο έχει οδηγήσει σε αλλαγή στον τρόπο χρήσης της γης, μετατρέποντάς την εκ νέου σε υγιή "δεξαμενή" άνθρακα. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 2030

Η δέσμευσή μας για την προστασία του πλανήτη μας και των κοινοτήτων μας εκτείνεται, επίσης και στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας NIVEA στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας. Από το τέλος του 2019 όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής της NIVEA λειτουργούν εξ’ ολοκλήρου με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Αυτή η δέσμευση έχει μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2, που σχετίζονται με την ενέργεια. Ωστόσο, επιδιώκουμε την περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με γενικό στόχο την επίτευξη κλιματικά ουδέτερων λειτουργιών έως το 2030.

ΜΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ. ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. ΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

Θέλουμε να είμαστε 100% διαφανείς και να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με τη βιωσιμότητα στη NIVEA. Εάν δεν μπορέσατε να βρείτε όλες τις απαντήσεις που αναζητούσατε σε αυτόν τον ιστότοπο ή αναζητάτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον  ιστότοπο βιωσιμότητας της μητρικής εταιρείας της NIVEA, Beiersdorf.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ